T.C.
İZNİK KAYMAKAMLIĞI
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
 MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI
SIRA
NO
HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
1 Bireysel Dilekçeler 1-Kişi Dilekçesi veya E-posta 3 Gün
2 Mesleki ve Teknik Eğitim Okullarında
Telafi Eğitimi Açılması
1-Kişi Başvurusu
2-Öğrenim Belgesi
3-İlçe Teklifi
3 Gün
3 Mesleki ve Teknik Eğitim Okullarında
İşbirliği Protokolü Kapsamında
Meslek Kursları Açılması
1-Okul Teklifi
2-Protokol
3-Kaymakamlık Görüşü
3-Valilik Onayı
5 Gün
4 Öğrenci Disiplin İşleri 1-Veli dilekçesi 5 Gün
5 Üniversitelerden Gelen Talepler 1-Üniversite Talep Yazısı
2-Valilik Onayı
5 Gün
6 Üniversitelerin Eğitim Fakültesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Staj İşlemleri 1-Üniversite Talep Yazısı
2-Valilik Onayı
5 Gün
7 İşletmelerin Stajer Öğrenci Talep
İşlemleri
1-İşletme Teklifi
2-Komisyon Kararı
3-İlçelere Duyuru
5 Gün
8 İşitme Engelli Öğrencilerin Meslek
Liselerine Yerleştirilmesi İşlemleri
1-Dilekçeler
2-Komisyon Kararı
3-Öğrenci Velilerine Bilgi Verilmesi
4-İlçelere Duyuru
5 Gün
9 Öğrenci Nakil ve Kayıt İşlemleri 1-Kişi Dilekçesi
2-son öğrenim durum belgesi
5 Gün
10 Sosyal Etkinlikler  (Seminer, Çalıştay
Gezi, Yarışma)
1-Talep Yazısı
2-Valilik Onayı
5 Gün
11 Belletici Öğretmen Görevlendirilmesi 1-Dilekçe
2-Okul Müdürlüğü Teklifi
3-İlçe Teklifi
3-Valilik Onayı
5 Gün
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.
  İlk Müracaat Yeri                             : İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İkinci Müracaat Yeri                               : İznik Kaymakamlığı
  İsim                                                : Muhammet ASİL İsim                                                      : Bülent BAYRAKTAR
  Unvan                                             : İlçe Milli Eğitim Müdürü Unvan                                                   : Kaymakam
  Adres                                             : Mustafa Kemalpaşa Mah.Gölcük Cad. No:68 İznik Bursa Adres                                                   : Kılıçarslan Cad. Eski Tekel Binası, 16860 İznik/Bursa
  Telefon                                           : (0224) 7571008 Telefon                                                 : (0224) 757 10 01
  Faks                                              : (0224) 7571008 Faks                                                    : (0224) 757 00 51
  E-Posta                                         : iznik.meb.gov.tr/ E-Posta                                                : http://www.iznik.gov.tr/