İZNİK GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI
                           
SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ ( EN GEÇ )
8   1. Dilekçe    
2. Derneğin;gençlik ,kulübü olarak tescil edilmesi için tüzüğün tasdikli örneği.    
3. Seçilen kulüp renkleri ve ayrıca işareti hakkında valilikten alınan izin yazısı , 1 Adet Sağlık Raporu    
4. Tescil işlemi atıcılık,avcılık ve halk oyunları dallarında yapılıyor ise ,bulunduğu yerin emniyet müdürlüğünden    
kulüp merkezinde bulundurulmasına izin verilen silahların özelliklerini ve miktarlarını belirten izin yazısı.  
5. Kulüp,kamu kurum kuruluşları veya eğitim kurumları bünyesinde kuruluyor ise ,ilgili kurum veya kuruluşun 15 Gün
vereceği izin yazısı               İlk Başvuru İl Müd.
6. Sporla ilgili Spor Kulüpleri Tescil Taahhütnamesi Yapılması Durumunda
Gençlik ve Spor Kulübü 7. Gençlikle ilgili Gençlik Kulüpleri Tescil Taahhütnamesi 3 Gün
Tescili 8. Sporla ilgili tescil işlemlerinde taahhüt edilen spor dallarında görevlendirilecek antrenörler için ikinci kademe ( Komisyon kararındaki
  ihtisas kulüpleri için üçüncü kademe antrenör belgesinin ,gençlikle ilgili tescil işlemlerinde ise taahhüt edilen kişilerin imzaları
gençlik faaliyeti türlerinde görevlendirilecek gençlik liderleri ve eğitimler için Genel müdürlükçe veya diğer yetkili alındıktan sonra )
kurumlarca verilmiş belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti.    
9. Kulübün taahhüt ettiği gençlik faaliyeti türü veya spor dalında çalışmaların yürütüleceği tesis hakkında bilgi.    
10. Mevcut üye listesi.  
İstenen belgeler 2 dosya olarak verilir.  
9 Gençlik ve Spor Kulüpleri 1. Başvuru Dilekçesi 1 Hafta İlk başvuru İl Müd.ne yap.
Branş İlavesi 2.Kulüp yönetim kurulu kararı              durumunda 2 gün ( Kom.Kararı 
  3.Antrenör Belgesi ( Sözleşmesi ) Kişilerin imzası Alındıktan Sonra )
10 Kulüp İsim Değişikliği 1.Derneklerden onaylı tüzük örneği ve Yönetim kurulu kararı 1 Hafta İlk başvuru İl Müd.ne yap.
2.Kongre Tutanağı  durumunda 2 gün ( Kom.Kararı 
3.Kulüp renk ve ayrıcı işareti Kişilerin imzası Alındıktan Sonra )
  ' Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belgelerin istenmesi ,eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede    
tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracat yerine yada ikinci müracat yerine başvurunuz.''
                           
                           
  İLK MÜRACAT YERİ             İKİNCİ MÜRACAT YERİ    
  İsim                  Hüseyin COŞKUN         İsim                  Bülent BAYRAKTAR  
  Unvan                Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü     Unvan                Kaymakam    
  Adres               Yeşil Camii Küçük Sanayi Sitesi Spor Salonu Tesisi   Adres               Yeni Mah.Kılıçaslan Cad.No:174 Hükümet Konağı 
  Tel                     224 757 15 88         Tel                     224 757 11 38     
  Faks                 224 757 15 88         Faks                 224 75711 38    
  e- posta              iznikgsim@hotmail.com       e- posta              iznik@içişleri.gov.tr