SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ ( EN GEÇ )
4     Gerçek Kişiler İçin    
    1. Tesisin adı ve adresi ile uygulanacak spor dallarını belirtir dilekçe,    
    2. Tesisin sorumlusu veye vekalet edecek olan tesisi amirinin açık adresi ve adli sicil kaydı.    
    3. Faaliyette bulunacak her spor dalının antrenör belgesi ve belge sahibi antrenörle yapılan bir yıllık     
    sözleşmenin noterden tasdikli sureti.  
    4. Tesisin tasdikli 1/100 ölçekli planı.  
    5. Belediyelerce verilecek işyeri açma izin belgesi,itfaiye raporu,il sağlık müdürlüğü raporu ve kolluk   
Özel Beden Eğitimi kuvvetlerinden alınacak genel güvenlik ve asayiş açısından kolluk kuveti görüşü. 10 Gün
ve Spor Tesisi açılması 6. Faaliyette bulunacak spor dalları federasyonlarınca düzenlenecek yeterlilik belgesi. İlk Başvuru İl Müd.
(Vücut geliştirme-Fitnes 7. Tesisi işletmecisinin Nüfus Cüzdanı Örneği Yapılması Durumunda
Salonu-Bowling Salonu vb.) 8. İkametgah belgesi  5 Gün
    9. Üça adet vesikalık fotoğraf    
    10. Ticaret odasına kayıt belgesi,Esnaf ve sanatkarlar kooperatifine kayıtlı olanlara oda tarafından verilecek belge    
    Tüzel Kişiler İçin :    
    1. Gerçek kişiler için gerekli belgelerin hepsi ve şirket ana sözleşimesi ,dernek tüzüğü veya vakıf senedinin yayınlandığı  
    gazetenin bir nüshası.  
    Adli sicil kaydı ile ilgili yazışmalar il müdürlüklerince yapılacaktır.  
    Belge en az 4'er nüsha olarak düzenlenir  
5 İlçe Spor Merkezleri 1.İlçe Spor Merkezleri Kayıt Formu,2 Adet Fotoğraf,Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,Sağlık Raporu 10 Dakika
Kayıt İşlemleri
6 Spor Tesisinin Tahsisi 1.Tahsis başvuru dilekçesi             2 Gün
2.Tahsis ücreti ve geçici teminatın bankaya yatırıldığına dair dekont      
7 Antrenman Talepleri 1.Başvuru dilekçesi 3 Saat
2.Zorunlu giderler katkı payı bankaya yatırıldığına dair dekont
' Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belgelerin istenmesi ,eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede
tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracat yerine yada ikinci müracat yerine başvurunuz.'  
                           
         
  İLK MÜRACAT YERİ             İKİNCİ MÜRACAT YERİ    
  İsim                  Hüseyin COŞKUN         İsim                  Ali Hamza PEHLİVAN    
  Unvan                Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdür V.       Unvan                KAYMAKAM    
  Adres               Yeşil Camii Küçük Sanayi Sitesi Spor Salonu Tesisi   Adres               Yeni Mah.Kılıçaslan Cad.No:174 Hükümet Konağı 
  Tel                     224 757 15 88         Tel                     224 757 10 01     
  Faks                 224 757 15 88         Faks                 224 757 00 51    
  e- posta              iznikgsim@hotmail.com       e- posta              iznik@icisleri.gov.tr