Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü
Bursa İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu
 
 
ENGELLİ ve ESKİ HÜKÜMLÜ PROJE ÇAĞRISI
 
            Kurumumuz tarafından engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu ile işe ve işyerine uyumlarının sağlanması, yine engelli ve eski hükümlülerin kendi işini kurmaları için hazırlancak projelere; ‘’Engelli Çalıştırmayan İşverenlere uygulanan İdari Para Cealarını Değerlendirmeye Yetkili Komisyon Fon’’ kaynağından destek verilecektir.
           
            STK, belediye, kamu kurumları, üniversiteler, özel sektör işyerleri ile kendi işini kurmak isteyen engelliler ve eski hükümlüler, 11 Aralık 2017 tarihine değin İl Müdürlüğümüze projelerini telsim etmeleri gerekmektedir.
 
 
            Engellilerimize yönelik Projerele Sağlanacak Destekler;
           
            *Engelli Kendi İşini Kurma Projeleri: Engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler; toplam 50.000 TL ye kadar hibe kapsamında desteklenmektedir.
           
            *Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projeleri: Eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler; brüt asgari ücretin 15 katına kadar hibe kapsamında desteklenmektedir.
           
            *Engellilerin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine yönelik projeler: Özel sektör işyerleri, belediyelerin uzun süreli engelli istihdam etmelerini sağlamak üzere engellinin işini yapmasını sağlayacak veya kolaylaştıracak araçlar, techizatlar destek teknolojileri alt başlığı ile finanse edilecektir.
 
            *Engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler: Engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına yönelik projelerde engelli başına 35 TL idari gider başta olmak üzere ulaşım gideri, yardımcı personle vb. ödeme destekleri yapılacaktır.
 
            *Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırıcı mesleki eğitime yönelik projeler: Engellinin istihdam edilebilirliklerini artırıcı mesleki eğitim kurs giderleri karşılanacaktır.
 
            *Korumalı işyeri desteğine yönelik projeler: İşgücü piyasasında normal şartlar altında çalışma imkanı kısıtlı olan zihinsel ve ruhsal engelli kişilere istihdam ortamları oluşturulması amacıyla oluşturulan Korumalı İşyerlerine Kuruluş Sermaye Desteği olarak en fazla 150 bin TL, Engelli Ücret Desteği olarak 12 ay boyunca brüt asgari ücret, İşletme Gider Desteği olarak ta 12 ay boyunca fatura bedellerinin %60’ı desteklenecektir.