Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

 

İZNİK KAYMAKAMLIĞI

İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

BELGELENDİRME BÜRO A. (SİLAH RUHSAT KISMI)

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE

1

Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi

(Yeni/Yenileme/Devir)

1- Kaymakamlık makamında havaleli dilekçe

2-T.C. Kimlik Numarası beyanı,

3- Ruhsat istek formu

4- Silah taşımasına engel halinin bulunup bulunmadığını gösteren sağlık raporu, (Aile hekimliğinden alınacak)

5- 4 adet fotoğraf,

6- Parmak izi,

7- Yivsiz tüfek ruhsatnamesi harcı,

8-Vadesi Geçmiş Borç durumunu Gösterir Belge (Vergi dairesinden)

Dosya tam ve eksiksiz olarak teslim edildiğinde,

 

1 iş günü

2

Yivsiz Tüfek Satınalma Belgesi

1- Kaymakamlık makamında havaleli dilekçe

2- 2 adet fotoğraf

1 iş günü

3

Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silâh Bildirim Belgesi

1- Kaymakamlık makamında havaleli dilekçe

2- T.C. Kimlik Numarası beyanı

3- Adli sicil belgesi

 

15 dakika

4

Şenlik ve İşaret Fişeklerini Kullanma izin Belgesi

1- Kaymakamlık makamında havaleli dilekçe

 (Kullanacak olan kişiler, Hangi amaçla, Kullanılacak maddenin cinsi ve miktarı yer ve zaman belirtilecek)

2-Ateşleme işini yapacak kişinin A Sınıfı ateşleyici yeterlilik belgesi

3-Nüfus cüzdan aslı

4-Taahhütname

5- Sigorta poliçesi

6-Ambulans ve itfaiye bulunacağına dair kurum yazısı

Evraklar eksiksiz teslim edildiğinde

1 iş günü

5

Silah Bulundurma Mesken ve İş Yeri Ruhsatı Talep İşlemi

(Yeni/Yenileme/Devir)

 

1- Kaymakamlık Makamından havaleli dilekçe (Devir ise her iki şahıstan)

2-Vadesi Geçmiş Borç durumunu Gösterir Belge (Vergi dairesinden)

3-T.C.Numarası Beyanı.

4-Silah Ruhsat İstek Formu

5-Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden Sağlık Kurulu Raporu.

6-4 adet son altı ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf.

7-Silah bulundurma harcı makbuzu (İlgili Vergi Dairesinden)

8-Parmak izi aldırma işlemi.

9- Silah ve ruhsat (Görgü tespit için gelecek )

İşyeri Bulundurma Talebi ise

10-Belediyeden İşyeri Açma Ruhsatı Aslı ve Fotokopisi.

11-Vergi dairesinden mükellef yazısı.

İşyeri Eğer şirket ise ilave olarak;

    c) Şirkete ait ticaret sicil gazete fotokopisi    (güncel)    

    d) Ortaklar Kurulu Kararı (Karar defterine diğer ortakların muvafakat ettiklerine dair yazılıp noterce tasdik edilecek)        

 

1 İş günü

 

NOT: Dosya Müdürlüğümüzde değil ise 15 iş günüdür.

 

 

 

 

6

Kamu Görevlisi Silah Taşıma Ruhsatı Talebi (Yeni/Yenileme/Devir)

 

1- Kaymakamlık Makamından havaleli dilekçe (Devir ise her iki şahıstan)

2-Silah Ruhsat İstek Formu.

3-4 Adet Fotoğraf

4- Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden Sağlık Kurulu Raporu.

 

(91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğin 8’inci maddesi 1’inci Fıkrası (a) bendinde sayılanlar ile (e) bendinin 1, 2, 3, 4, 5, 10 ve 11 numaralı alt bentlerinde sayılanlardan

1-Dilekçe, 2- 4 Adet Fotoğraf, 3-Silah Ruhsat İstek Formu,

4-Görev Belgesi

 

1 iş günü

NOT: Dosya Müdürlüğümüzde değil ise 15 iş günüdür.

7

Emekli Kamu Görevlisi Taşıma Ruhsatı

 

1- Kaymakamlık Makamından havaleli dilekçe

2-4 Adet Fotoğraf,

3-Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü veya İlgili Kurumlarca düzenlenmiş Emekli olduğuna dair belge veya Emekli Kimlik Kartı Fotokopisi,

4-Haklarında Meslek veya Memuriyettin çıkarma cezası istemiyle tahkikat açılıp açılmadığı veya kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunup bulunmadığı ile ilgili kurum yazısı.

 

1 iş günü

8

Yivli Av Tüfeği Taşıma/Bulundurma Ruhsatı

(Yeni/Yenileme/Devir)

 

 

1- Kaymakamlık Makamından havaleli dilekçe (Devir ise her iki şahıstan)

2-Ruhsat istek formu

3-Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden Sağlık Kurulu Raporu.

4-T.C. Kimlik Numarası Beyanı

5- Adet Fotoğraf

6- Vergi Dairesine Harç Makbuzu (Taşıma ise taşıma bulundurma ise bulundurma harcı)

 

1 iş günü

9

Silah Mermi Talebi İşlemleri

 

1-Kaymakamlık Makamına Hitaben Dilekçe.

2-Ruhsat Fotokopisi

1 İş günü

10

Silah Nakil İşlemi

 

1-Kaymakamlık Makamına Hitaben Dilekçe.

   (Gideceği adres tam olarak Belirtilecek.)

2-Ruhsat Fotokopisi

1 İş günü

11

Silah Hibe İşlemi

 

1-Kaymakamlık Makamına Hitaben Dilekçe.

2-Ruhsat

3-Veraset ise; veraset ilamı ve varislerin dilekçeleri.

4-Silah 

15 Dakika

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri:                                                                                                                                                      İkinci Müracaat Yeri:

İsim                  : Hasan Tolga SANLI                                                                                                              İsim                : Ali Hamza PEHLİVAN

Unvan              : İlçe Emniyet Müdürü                                                                                                            Unvan            : Kaymakam

Adres               : İlçe Emniyet Müdürlüğü/İZNİK                                                                                            Adres            : İznik Kaymakamlığı

Tel                    : 224 757 38 79                                                                                                                         Tel                  : 224 ‘75710 01

Faks                 : 224  75709 70                                                                                                                         Faks               : 224 ‘757 00 51

E-Posta         :                                                                                                                    E-Posta       :